Kinder massage

Nog nooit werden kinderen aan zoveel prikkels blootgesteld als tegenwoordig.

Kindermassage helpt het kind om indrukken en ervaringen beter te verwerken en los te laten.


De massage werkt kalmerend, vermindert angst en pijn, bevordert het concentratievermogen, verbetert hun algemeen welzijn en helpt kinderen bewuster te worden van hun eigen lichaam en grenzen.


De kindermassage is voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Tijdens de massage is er steeds een ouder of vertrouwenspersoon aanwezig.