Feniks Brugge

Op 1 januari 2014 zag Feniks Brugge voor het eerst het daglicht.

Wellicht wordt dit uw favoriete massage-salon te Sint-Michiels Brugge.

 

De onderneming werd geregistreerd onder het nummer 0543.589.582

 

Feniks Brugge is niet-BTW plichtig. Een faktuur met mogelijkheid tot terugvordering van BTW kan ik dus niet bezorgen, een ontvangstbewijs kunt u wel bekomen.